manhha2019

xau-usd sideway cho phien my

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
xau-usd sideway cho phien my

gold sideway 1502-1525 dong nen ngay ko thung 1500 thi cu sideway trong cai khung nay thoi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.