NgocSon_SM

Vàng 2/12 - Tích luỹ chờ NF

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sau khi giảm mạnh về hỗ trợ 1770 đã tăng hồi trở lại nhưng một lần nữa tạo đỉnh mới thấp hơn cho thấy áp lực giảm vẫn còn khá lớn.
Hôm nay chúng ta tiếp tục canh mua - bán ở 2 biên
Chiếc lược giao dịch:
Buy Vàng 1775-1778
SL 1768
TP 1788, 1795
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.