NguoiLa15

trung hạn

NguoiLa15 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
giao dịch theo hình
điểm vào hiện tại chưa thật sự tốt
hãy chờ thời cơ và có cutloss hợp lý.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
đạt tất cả mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.