GAMOFX

sell gold 3R

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
như bài phân tích trước đó cách đây 3 tiếng, bây giờ gold đã xuất hiện setup vào lệnh ( nến nhật tại cẩn 1807 )
lợi nhuận ngắn hạn 3R

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.