ZenoReal

Review nhanh vàng tuần qua và ý tưởng sóng Elliott tuần tới

Đào tạo
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cuối tuần qua vàng ( XAUUSD ) đã re-test vùng hỗ trợ sau đó tăng mạnh trong phiên Mỹ

Xem post về các vùng quan trọng của Gold 2/9

Ý tưởng sóng Elliott khung 4h (ban đầu)

Cập nhật với dạng sóng điều chỉnh XYZ (1/9)

Vàng ( XAUUSD ) có thể đang hoàn thành dạng Ending Diagonal trong sóng (v).
Theo plan này, sóng (v) chưa hoàn thành.
Ending Diagonal thường xuất hiện trong sóng C hoặc sóng 5.
Post này đã cập nhật lại vị trí của sóng XYZ

Chú ý:
Đây chỉ là một kịch bản sóng Elliott của vàng ( XAUUSD )

Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi và phân tích xu hướng.
Không phải lời khuyên giao dịch.
NOT A FINANCIAL ADVICE !!


Bình luận