UnknownUnicorn23499361

Review nhanh vàng tuần qua và ý tưởng sóng Elliott tuần tới

Đào tạo
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cuối tuần qua vàng ( XAUUSD ) đã re-test vùng hỗ trợ sau đó tăng mạnh trong phiên Mỹ

Xem post về các vùng quan trọng của Gold 2/9

Ý tưởng sóng Elliott khung 4h (ban đầu)

Cập nhật với dạng sóng điều chỉnh XYZ (1/9)

Vàng ( XAUUSD ) có thể đang hoàn thành dạng Ending Diagonal trong sóng (v).
Theo plan này, sóng (v) chưa hoàn thành.
Ending Diagonal thường xuất hiện trong sóng C hoặc sóng 5.
Post này đã cập nhật lại vị trí của sóng XYZ

Chú ý:
Đây chỉ là một kịch bản sóng Elliott của vàng ( XAUUSD )

Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi và phân tích xu hướng.
Không phải lời khuyên giao dịch.
NOT A FINANCIAL ADVICE !!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.