BeBe

Fibo thời gian dự báo xu hướng bàng

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sẽ vượt mốc 1600 USD trong năm 2020 và là đáy của nó trong 5 năm tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.