FAST-TRADING

GOLD tạo cấu trúc sóng chéo kết thúc biên dưới kênh sideway

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi kéo giá tăng điểm lên quanh vùng 198x thì GOLD đã quay đầu giảm mạnh trở lại trong đêm, hiện tại xu hướng đi ngang vẫn còn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu thay đổi.

Nếu chúng ta đánh nhãn sóng từ vùng 198x thì GOLD đã chạy được 5 sóng giảm từ vùng này và đang tạo cấu trúc sóng chéo kết thúc tại vùng đáy 195x.

Trong hôm nay, nếu như giá breakout qua khỏi mốc 1958 thì sẽ phục hồi trở lại quanh vùng bắt đầu sóng chéo, 1964 - 1965.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.