NgocSon_SM

Bất Diệt Kinh - Phương Pháp Hegding " Phần II "

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tiếp tục sẽ là phần 2 của phương pháp Hegding cải biên. Với những ví dụ cụ thể để mọi người tham khảo.

=> *CHÉN THÁNH :
Phần này tôi sẽ chia sẻ một cách hedging vô cùng đơn giản – hiệu quả mà chỉ cần sau một vài lần trải nghiệm ai cũng có thể sử dụng được. Tạm gọi là Hedging cải tiến.

Cách dùng:
VD: Hiện tại giá Vàng là 1800 ta sẽ thực hiện như sau:
Lệnh 1: Buy 0.1 lot tại 1800, SL – 1792, TP – 1804.
Lệnh 2: Đặt lệnh chờ Sell stop 0.3 lot tại 1796, SL – 1804, TP – 1792 Nếu lệnh 1 cắn TP thì sẽ hủy lệnh 2
Nếu giá chạy xuống khớp lệnh 2 và cán TP 1792 khi đó tổng kết ta có:
Lợi nhuận = lệnh 1 SL 80pip + lệnh 2 TP 40pip *3 = 40pip (Vì lệnh 2 có khối lượng x3 lệnh 1)
Thực ra đây là hành động xảy ra khi mà Trader đang bấn loạn, Trade “ vô ý
thức”. Việc này gần như không mang lại hiệu quả, nó chỉ giúp kéo dài thời gian
tồn tại của tài khoản. Vì việc thoát lệnh cân đầu nào, ở thời điểm nào là vô cùng
khó. Chỉ cần thoát lệnh sai một nhịp tài khoản có thể ra đảo ngay
Chúng ta thấy một cách thì chỉ dùng cho dần Pro – Big Boy, một
cách thì làm sai lệch bản chất của hedging. Vậy làm thế nào để nó trở
nên hiệu quả với số đồng
Trường hợp giá khớp lệnh 2 mà không xuống TP quay ngược lên ta sẽ đặt
Lênh 3: Buy stop 0.6 lot tại 1800, SL – 1792, TP – 1804
Nếu giá khớp lệnh 3 và cán TP ta có:
Lợi nhuận = lệnh 1 TP 40pip – lệnh 2 SL 80*3 + lệnh 3 TP 40*6 = 40pip
Tiếp tục vòng lặp ta sẽ có lệnh 4 Sell stop 1.2 lot, lệnh 5...kết quả thu được cuối cùng sẽ là TP của lệnh 1.
Bí quyết của phương pháp này đơn giản chỉ là quản lí vốn và lựa chọn thời điểm vào lệnh (thị trường càng biến động càng tốt).
Thông thường vòng lặp sẽ kết thúc ở lệnh 3, lệnh 4 – 5 rất hiếm
Lưu ý: để phương pháp đạt được hiệu quả tối đa Trader cần tuân thủ đúng Tỉ lệ SL/TP = 2
Tỉ lệ khối lượng các lệnh lần lượt là 1 – 3 – 6 – 12 – 24....

Chúc tất cả trader áp dụng và giao dịch thành công !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.