Vgolddn38

Vàng biến động ra sao trước Nonfarm??

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Dự kiến tiếp diễn cho đường giá tuần sau của Vàng, Dự kiến giá còn điều chỉnh sau đó sẽ phản ứng với tin thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.