anhnd1

GOLD/USD - H1

anhnd1 Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm nay mua Gold từ các vùng hỗ trợ bên dưới
Giá đã về lại trong Keltner Band cho điểm mua tốt
Kỳ vọng giá vượt đỉnh 136X trong phiên Âu Mỹ
Bình luận:
Kéo mua Gold hôm qua dừng lỗ sau thông tin Mỹ tạm dừng không chiến Syria
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.