WyckoffianVN

GOLD - Quay lại kênh trên

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã có 1 khoảng thời gian kiểm định kênh dưới với KLGD giảm dần tới mức gần như cạn kiệt. Điều này cho thấy phe Bán không quá tích cực thoát hàng tại vùng giá thấp.
Hiển nhiên, tiếp theo sẽ là nhịp kiểm định cân bằng Cung cầu tại vùng giá cao. Chúng ta tận dụng cơ hội mua vào trước khi giá bắt đồng vận động lên vùng giá cao hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.