daututhongminh1

Vàng nhìn nến ngày

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
xauusd đang phản ứng trên fibo 05. trong khung daly và đang SW và nhiều khả năng vàng khởi đầu tuần mới bàng 1 lục tăng dịp đầu năm
khuyến cáo buy 1790 Sl 1779
TP 1808

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.