daututhongminh1

Vàng nhìn nến ngày

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
xauusd đang phản ứng trên fibo 05 . trong khung daly và đang SW và nhiều khả năng vàng khởi đầu tuần mới bàng 1 lục tăng dịp đầu năm
khuyến cáo buy 1790 Sl 1779
TP 1808