Giavangvietnam

GOLD SWING (27/04/2023): Các kịch bản SELL

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Lại là SELL? Sao không phải là BUY?

Tùy gốc nhìn, gốc nhìn nào cho cảm giác an tâm hơn thì cứ thế mà treo thôi.

Chart day: Tích lũy

Cứ xà quầng xà quầng khúc này cũng hay. Đợi tin hoặc đợi thời điểm. Bước đi sắp tới sẽ là sóng lớn.

Pha này tích lũy cũng đã 2 tuần rồi, Mô hình cũng đang hẹp dần lại, bo lại.


Chart H4: Vùng SELL

Đây là những kịch bản SELL của tôi. SELL hợp lưu giữa Fibo + Cung/cầu.


Quan điểm cá nhân

Cú tích lũy đang dần về cuối đường. Chắc là sẽ có sóng to, 1 con sóng tầm 40-50 giá trở lên.

Tôi thì nghiên về kịch bản SELL.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.