URIFX

XAUUSD: Hứa hẹn tăng nữa

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phá vùng correction hiện tại, gold rất gần mức (2). Nếu giá hồi về và take time thì price có thể impulse lần nữa đến tam giác chết.
Bình luận:
Nói chơi, làm thiệt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.