dinhchien

XAUUSD. Giảm tại nhóm sóng Ngày (đối xứng - elliot simplified)

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn bên trái, nên chờ về nhóm sóng Ngày (I, II, III...) bán từ sóng IV xuống sóng V

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.