GAMOFX

vàng sideway !

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vàng sideway sau khi xuất hiện BẪY TRAP 2 đầu 1783 và 1830, biên độ khá lớn, lúc này kịch bản khả thi nhất vàng biến động tích lũy trong 2 phạm vi trên, chúng ta cố định biến động vàng và đợi xuất hiện nhưng mô hình vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.