V_PhucNguyen

Chờ mua vàng với mục tiêu 1930

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
OANDA:XAUUSD
Thứ 6 vừa rồi trên thị trường trái phiếu có những diễn biến báo hiệu đà tăng của vàng sẽ được tiếp diễn, cùng với đó là đà giảm của chứng khoán sẽ mạnh mẽ hơn trong tuần này.
Có thể vì vậy mà Vàng chạy ngay đầu tuần.
Tôi đã bỏ lỡ cú breakoout vùng kháng cự, vì vậy tốt hơn là chờ giá về tạo một vùng tích lũy nhỏ dự kiến như trong hộp. Tôi sẽ vào lệnh khi giá chạm vùng hỗ trợ hoặc breakout cạnh trên của hộp đã vẽ.
Hướng đến mục tiêu ngắn hạn là 1930.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.