FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAU gặp kháng cự dao động từ 1355-1373, ưu tiên Sell mạnh, sl 1380 Tg 1313
Buy lại tại 1310
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.