TieuLongFX

Bán ngắn và chờ mua dài hạn với Cup & Handle và Elliott Wave

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Price Action (PA) giảm trên tuần với sóng Elliott giảm điều chỉnh để hình thành chiếc tay cầm cho chiếc cốc trên tuần và tháng đã bắt đầu rõ ràng. Cơ hội để short ngắn hạn tạo sóng giảm số 5 về chạm vùng cầu hỗ trợ mạnh lồng vào nhau giữa các khung tuần, tháng, 3 tháng và 6 tháng. Ngoài ra vùng hỗ trợ này có rất nhiều yếu tố của PA trên 3 tháng và 6 tháng (giúp ta tiếp tục mua dài hạn để phá đỉnh cũ tạo thành con sóng lớn trong tình thế bất ổn chính trị và kinh tế thì vàng là nơi trú ẩn tốt nhất).

Chiến thuật của tôi sử dụng rất nhiều kỹ thuật vào phân tích, để hiểu các bạn cần có các kiến thức sau: Price Action, Price Channel , Elliott Wave , Supply and Demand , Support and Resistance & Harmonics Pattern.

Cảnh báo rũi ro & Miễn trừ trách nhiệm:
- Không thể khẳng định hoàn toàn các phương pháp hoặc chỉ báo kỹ thuật được đưa ra trong website này sẽ tạo ra lợi nhuận hoặc người học sẽ không gặp thua lỗ trong quá trình giao dịch.
- Không có một sự đảm bảo nào về việc phương pháp này sẽ phù hợp với tất cả các bạn hoặc giúp các bạn trở thành một người giao dịch thành công.
- Kết quả giao dịch của bất kỳ hệ thống giao dịch hoặc phương pháp giao dịch nào trong quá khứ không phải là cẩm nang cho kết quả giao dịch sắp tới của bạn.
- Đừng giao dịch nếu bạn không có khả năng tự chủ về tài chính. Những ví dụ được đề cập trong website này chỉ nhằm phục vụ cho mục đích chia sẻ.
- Không có sự lôi kéo nào nhằm mục đích mua hoặc bán ở đây. Người chia sẻ không chịu trách nhiệm cho kết quả giao dịch của bạn.
- Giao dịch tài chính là một việc có rủi ro rất cao, chúng tôi khuyến nghị bạn nên được tư vấn bởi các chuyên gia tài chính trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.