TradeProPremium

XAUUSD Daily xu hướng tích luỹ

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang tích luỹ biên độ hẹp dần, hãy chọn điểm mua để làm kỳ tích cho thời gian tới.
- Vùng kháng cự gần nhất là 1810-1815; Vùng hỗ trợ 1775-1780

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.