Valentiojs

SELL GOLD

Giá xuống
Valentiojs Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng Dưới MA 50, dưới giá 1513.44, cắt 1/2 lệnh tại giá 1491.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.