Valentiojs

SELL GOLD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng Dưới MA 50, dưới giá 1513.44, cắt 1/2 lệnh tại giá 1491.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu