anhnd1

XAUUSD - Mua trên H4

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng có dấu hiệu tạo đáy ở H4
Vùng mua quanh 1272-1274
Stoploss khi thủng 1268.5
Mục tiêu: 1287.x
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Vàng đạt TP quá mượt chỉ sau 1 ngày
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.