HienPhamVFT

UPDATE VIEW|Vàng 31/8/2023

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD XAUUSD GOLD
Tối qua (giờ VN) chúng ta đã được thấy các dữ liệu được công bố đồng thuận với pha tăng lần này của Vàng, chung quy và tóm tắt lại là chúng ta đang được nhìn thấy các Biến quan trọng như ADP, GDP GR Q2 est, GDP P Q2 est đều cho thấy nền kinh tế đang giảm tốc.
Nhưng quan trọng là như thế này:
1. ADP đánh giá dữ liệu mang phạm vi rộng hơn so với NFP, điều này sẽ dẫn tới việc có nhiều sai số hơn trong việc cân đông đo đếm tình hình hiện tại của người lao động.
2. GDP GR Q2 est mặc dù không đạt được kỳ vọng nhưng vẫn là TĂNG.
3. GDP P Q2 est giảm nhưng không phải TĂNG TRƯỞNG ÂM.
4. Chắc chắn không thể nào kỳ vọng GDP tăng mạnh trong giai đoạn FFR có khả năng sẽ là longer run như ông Powell chia sẻ.
=> Chúng ta vẫn cần nhiều tín hiệu rõ ràng hơn những con số này, hiện tại với những tín hiệu không rõ ràng như thế này sẽ khiến Vàng đi sideway trong một biên trung bình (~40 giá).
=> Xu hướng đã chuyển sang UP sau khi vàng break qua vùng cân bằng 1935.
-------------------------------------------------------------------------
BUY NOW or BUY LIMIT 1935
TP 1960
SL 1925
-------------------------------------------------------------------------
Chúc anh em ngày mới nhiều niềm vui, lưu ý trong giai đoạn trũng, chỉ nên tin Xu hướng 70%!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.