thecuongnguyen

nhận định cá nhân về xauusd

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vàng vẫn đang trên đà tăng nếu qua môc 1910 mục tiêu sẽ là 1952
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.