AnhH

XAUUSD- Dấu hiệu hồi phục?

Giá lên
AnhH Pro Updated   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tuần vừa qua, chúng ta chứng kiến chuỗi ngày giảm giá liên tục của Vàng, nhưng những ngày cuối tuần qua Vàng đã cho thấy dấu hiệu của sự hồi phục. Tuy nhiên VÀNG XU HƯỚNG GIẢM vẫn là chính. vì thế chúng ta nên mua ngắn hạn để chờ bán.
Entry 1252-1254
SL 1249
TP1 1261
TP 2 1266. Good luck!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã chạm TP 1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.