RioNguyenCFD

Nhận Định GOLD (Vàng) tin Nonfarm 17h30 Sáng 04-11.

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nếu ace phe Sell thì có thể chờ sau tin ra hết, khoản 10h trở đi thì hả vào lệnh ( khi giá quanh vùng 1666,00 + dấu hiệu đảo chiều). Từ giờ đến tin CPI xu hướng sẽ sideway đoạn nhỏ, sau CPI sẽ có xu hướng rõ hơn.

SELL khi giá đến 1666
SL: 1680,36
TP: 1625,66

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.