SinvestFX

BUY XAUUSD khi phá vùng tích lũy là mô hình tam giác

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng Vàng trên W1, D1, H4 đều đang là xu hướng tăng.

Trên H4, việc giá đi ngang tích lũy trong 1 mô hình tam giác như hiện tại thì xác suất phá trendline trên của tam giác là rất cao.

Mục tiêu tối thiểu là vùng đỉnh cũ 1525 - 1535, khả năng vượt đỉnh là khá cao.

=> BUY Vàng khi phá vùng tích lũy là mô hình tam giác.

Sau đó chiến lược SELL vẫn như cũ trong ý tưởng đã đăng (trong phần Liên kết Ý tưởng liên quan)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.