Phamdong1969

Vàng sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ 1 -2 tuần

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng nhìn trên tổng thể đồ thị tháng và đồ thị tuần vẫn trend tăng dài hạn.
Song trên đồ thị ngày cho thấy lực tăng yếu , nên có thể sẽ đi ngang ở vùng giá hiện tại hoặc giảm nhẹ về vùng 1383$ sau đó sẽ tăng lại.
Nếu trường hợp có cây nến ngày đóng trên 1450$ thì giá sẽ tăng ngay chứ không điều chỉnh nữa!