Phamdong1969

Vàng sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ 1 -2 tuần

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng nhìn trên tổng thể đồ thị tháng và đồ thị tuần vẫn trend tăng dài hạn.
Song trên đồ thị ngày cho thấy lực tăng yếu , nên có thể sẽ đi ngang ở vùng giá hiện tại hoặc giảm nhẹ về vùng 1383$ sau đó sẽ tăng lại.
Nếu trường hợp có cây nến ngày đóng trên 1450$ thì giá sẽ tăng ngay chứ không điều chỉnh nữa!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.