NguyenThang33

Phân tích cặp XAUUSD - LONG

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Về phân tích cơ bản:

Sau một thời gian điều chỉnh, vàng đa hình thành giá sàn tại mốc 1200. Thị trường không ổn định có thể sẽ đẩy giá vàng lên trong một số ngày tới. Chiến tranh thương mại vẫn chưa thực sự rõ ràng và có nhiều biến động chính trị có thể xảy ra nên chưa thể nói trước được điều gì.

Phân tích kỹ thuật:

RSI đang có xu hướng hướng lên trên và phân tích mây ichimoku vẫn đang trong quá trình bullish bởi vì đường cơ sở (mầu đỏ và xanh) vẫn chưa bị xuyên qua.
Tôi hy vọng giá vàng sẽ lên đến khoảng 1220 $.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.