BestSC

Tiếp nối điều chỉnh kỹ thuật, nhưng vẫn ở trên 1855

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá Vàng tiếp tục phản ứng mạnh mẽ với khu vực áp lực quan trọng nhất hợp lưu bởi đường xu hướng (a) và Fibonacci 0.50%, đây là một vị trí rất quan trọng mà việc điều chỉnh xảy ra là lẽ đương nhiên.

Tuy nhiên việc điều chỉnh chưa đạt được các mức mục tiêu kỳ vọng trong xuất bản hàng tuần, những dữ liệu cơ bản và quan điểm dài hạn cũng như góc nhìn vĩ mô cũng chưa có nhiều thay đổi vì vậy tôi sẽ không đề cập đến nó trong xuất bản này.

Chỉ có một số lưu ý ngắn gọn rằng, mặc dù chúng ta vẫn ưu tiên cho việc tăng giá nhưng điều chỉnh kỹ thuật có thể xảy ra mạnh mẽ hơn nữa, hoàn toàn nó có thể đạt 1835 – 1825 trước khi tích lũy thực sự để tìm kiếm những điểm cao mới.

Để có thể điều chỉnh giảm nhiều hơn, giá vàng cần phải hoạt động phía dưới 1855 – 1850.

Trường hợp phá vỡ khu vực kháng cự sớm hơn sẽ nằm ngoài mục tiêu và giá vàng sẽ sớm đạt được 1900 – 1915 trong ngắn hạn. “Tôi không cho rằng điều này sẽ sớm xảy ra khi chưa có một đợt điều chỉnh thực sự.”

Volume Profile cho thấy một khối lượng giao dịch khá nhiều cũng ở xung quanh khu vực kháng cự chính, hơn nữa POC Volume Profile cũng nằm ngay tại đường xu hướng (a).

Một số cập nhật mang tính nhắc lại!

Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.