NBL_Miu

TIẾP TỤC LÀ MỘT XU HƯỚNG TĂNG XAUUSD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trung Quốc gia tăng yêu cầu về thỏa thuận thương mại. TQ yêu cầu Hoa Kỳ phải loại bỏ thuế quan hiện tại, không phải là thuế quan theo kế hoạch, như một phần của thỏa thuận. đây có thể sẽ là động lực để vàng có thể bứt phá mạnh trong tuần này và về ngưỡng 147x.
View hôm nay với H4 chờ mua ở 1457 đặt TP 1470, SL 1454
Phương án phụ chờ bán 1454.50 đặt TP 1450, SL 1456
Lưu ý: Đây là quan điểm cá nhân các nhà đầu tư cân nhắc trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.