Samurai_FX_VN

Kế hoạch săn chó vàng ngày 20/10/2021

Giá xuống
Samurai_FX_VN Pro+ Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vẫn dựa trên xu hướng giá vàng đã cập nhật ngày hôm qua, ngày hôm nay sẽ có kèo Sell vàng như sau.
Giai đoạn giá hiện tại là con sóng E của bộ sóng điều chỉnh ABCDE. Trong đó nhịp A và B của sóng E (khả năng đã hoàn thành)
Bây giờ là giai đoạn đi từ B về C. Sóng A đi 5 nhịp, sóng B đi 3 nhịp, nên sóng C khả năng cao sẽ đi 5 nhịp.
Vào sâu bên trong con sóng C thì thấy nhịp 1 đã hoàn thành, hiện tại đang là nhịp điều chỉnh từ 1-2. 2 có thể đã hoàn thành (phương án màu trắng) hoặc 2 chưa hoàn thành (phương án màu đỏ).
Dù 2 đã hoàn thành hay chưa hoàn thành thì chúng ta đều có kịch bản chuẩn bị cho sóng 3. Với các công cụ phân tích khác cho chúng ta kết quả vùng Sell đẹp sẽ là vùng 1780-1790.
Kế hoạch hôm nay.
Canh Sell tại 1780-1790.
Những vùng giá quan trọng để chốt lãi.
1760, 1745, 1725
Bình luận: Hàng đã đi đúng kế hoạch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.