Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 20/12/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khung W và tin FOMC ủng hộ tăng nhưng các khung thời gian nhỏ hơn lại ủng hộ giảm. 20/12 là thứ 2 đầu tuần nên cần hạ volume , chủ yếu quan sát chuyển động sóng và phản ứng giá tại các cản lớn ở vùng 1792-1793 và 1783-1784
Chiến lược phiên Á:
Canh buy khi giá về 1793.6-1794 SL 1791 TP 1799 1801
Chiến lược phiên Âu:
KB1: 14-15h giá ở 1804-1806 không phá thì sell 1804-1805 SL 1807 TP 1796 1793
KB2: 14-15h giá ở 1792-1793 không thủng thì buy 1793-1794 SL 1791 TP 1799 1805
KB3: 14-15h giá ở 1782-1783 không thủng thì buy 1783-1784 SL 1781 TP 1795 1802
Chiến lược phiên Mỹ:
Do thứ 2 đầu tuần giá chạy chậm nên plan phiên Âu nhưng giá có thể tới phiên Mỹ mới chạy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.