Tungbet888

Vàng rất có thể có 1 xu hướng đi lên 184x sau khi phá vỡ hỗ trợ

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
như biểu đồ, chúng ta có thể thấy vàng đã breakout khung H1 - H4 và sau đó pullback và có dấu hiệu của 1 xu hướng tăng trong vài ngày tới => canh buy nhé

Kênh tín hiệu |
https://t.me/+QXKldelYBq0xYTI1
Tải tài liệu:https://tailieutrader.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.