PKTeam

Lướt sóng: AUDUSD - Sideway - Buy thấp Sell cao

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đang trong giai đoạn đi ngang.
Chiến lược lướt sóng là canh sell và cả canh mua trong vùng giá được đánh dấu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.