TradinV85

GOLD - Kịch bản tăng theo MN hay chỉ là tăng điều chỉnh W, D

SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1. Xét xu hướng khung Mn , giá vàng đang trên mức trung bình 20 phiên khung MN trùng với mức trung bình 100 phiên khung Weekyly (đây là đường đánh giá xu hướng dài hạn quan trọng).
Tại đây cũng là vùng giá theo Trendline tăng khung Mn (như hình). Giá có sự phục hồi tăng trở lại.
Cần thận trọng xét khả năng có tăng lại theo MN được hay không?
2. Khung Weekly giá hiện đang nằm giữa hai vùng giá quan trọng là mức trung bình 20 phiên và mức trugn bình 100 phiên (MA 100).
Giá vẫn trong xu hướng giảm theo W (khi nằm dưới MA20) nhưng có sự bật tăng trở lại khi chạm vùng MA 100 khung W.
Đây tạm thời được coi là sự phục hồi tăng điều chỉnh theo W, D cho đến khi giá vượt được vùng kháng cự sma20 theo Weekly và xác nhận tăng theo W khi đóng cửa hỗ trợ tăng trên các mức này.
Vùng giá hiện tại đang ở Fibo 23.6 (1737-1745) , nếu vượt được vùng giá fibo này gold có khả năng tiến tới vùng Fibo 38,2 (khoảng giá 1780, cũng là mức trung bình 100 ngày trên khung D).
3. Hiện tại, xét khung D cho thấy lực tăng hỗ trợ khi giá nằm trên mức trung bình 20 phiên, Giá chưa vượt được kháng cự vùng Fibo23,6 nêu trên.
Đây cũng là vùng cổ của mô hình hai đáy theo D cần theo dõi. Dù giá vẫn đang hỗ trợ tăng cho Gold ở khung thời gian này.
Trader có thể cân nhắc chờ dấu hiệu giá vượt mức Fibo 23.6 này và test lại trước khi mua vào và target TP là vùng Fibo 38.2 (1780).

Lưu ý kiên nhẫn chờ dấu hiệu Breakout ở các khung thời gian nhỏ D, H4 và theo dõi giá test hỗ trợ cũng như dấu hiệu xác nhận trước khi giao dịch ở các khung thời gian này.

Các khung thời gian lớn như W, Mn cần theo dõi và đứng ngoài, chờ khi giá vượt sma20 ở Weekly và xác nhận tăng ở khung này sẽ tốt hơn.
TradinV

Bình luận