duyhungeuh88

giúp anh em ăn tết

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
nhìn chart a e đoán vàng về đâu, đủ các tính huống cho các bro trade
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.