PhuongNamAnalyst

Xu hướng Vàng tham khảo dài hạn

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hành động giá cho thấy xu hướng gần vàng tăng trưởng
Chờ đợi cây nên bứt phá qua 1900
Entry : 1900
TP1 1911
TP2 1933
SL 1882
không nên vội vã vào lệnh ngay cần phải chờ điểm vào lệnh thích hợp nhất đẻ giảm thiêu rủi ro
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.