GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dich XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang thể hiện cấu trúc giảm trong ngắn hạn

Tìm sell quanh giá 1500, stop 1506, mục tiêu 1485

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch