NguyenThang33

Cậu Vàng - Bảo cậu xuống liêu cậu có lên??

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mô hình Vai Đầu Vai trong biểu đồ được áp dụng. Anh em xem có tuân theo mô hình này không nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.