AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH XAUUSD 4H - 15:50 (GMT+7) 31-10-2018

Giá lên
AZINVEX_SIGNAL Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
NHẬN ĐỊNH nhanh XAUUSD hôm nay:
+GOLD đang Sideway vùng hỗ trợ biên độ giá 1215 - 1217
+RSI đang ở vùng quá bán
KẾT LUẬN:
+Cần xác nhận nến 4H Bullish cho tín hiệu bật tại Hỗ trợ này
+Nếu thủng hỗ trợ 1215 Gold có thể về 1206-1208
CHIẾN LƯỢC:
+ Ai đã SELL tại 1227 như AZINVEX cho hôm qua thì có thể chốt hoặc dời stoploss về 1220
+ BUY tại Hỗ trợ hiện tại 1217-1215; SL dưới 1214; TP1: 1227; TP2: 1244
HOẶC Nếu bạn muốn an toàn hơn thì xem phản ứng gía tại Hỗ trợ này để ra chiến lược phù hợp.
CHÚC MỌI NGƯỜI GIAO DỊCH HIỆU QUẢ
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.