Jayce_Pham

Scalping_Vàng kỳ vọng hôm nay

Jayce_Pham Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
M5 Tích lũy khá rộng. Khả năng Fail Break cao.
Chờ BUY double tại vùng thấp.
Kỳ vọng đầu phiên Mỹ, kịch bản có thể sai nếu biến động mạnh bất thường. (Timeframe ngắn linh hoạt với mọi kịch bản)
Bình luận:
Đạt target 1
Bình luận:
+20 pips sóng 1. 10 pips sóng 2. Theo giõi giá tại 1814 - Vùng cứng khó vượt qua
Bình luận:
Vàng giữ được giá 1812- Kế hoạch tăng còn khả thi. Còn break thì bỏ
Bình luận:
19h15 - non-farm. Mọi kế hoạch có thể thay đổi
Bình luận:
Đạt Target cho Vàng ngày 04/08/2021! Theo giõi diễn biến giá tại Non-farm để lướt ngắn với lot nhỏ. Với giá di chuyển mạnh trước news khả năng sau NF sẽ biến động chậm!

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.