DanAntony6789

XAUUSD tuần tới (từ 6/3 - 10/3/2023)

Giá xuống
DanAntony6789 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD tuần tới (từ 6/3 - 10/3/2023)
#XAUUSD
Sell dần từ vùng 1851-1855
TP: 1848 - 1842 - 1837 - 1833
Stoploss: 1862
Bình luận:
khớp Entry Sell... đợi chờ xem xét tình hình
Bình luận:
đạt TP 1
Bình luận:
đạt TP 2
Bình luận:
đạt tất cả các mức TP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.