EricGoldHunter

Gold có rút râu nến tuần không?

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD có rút râu nến tuần không?
  • Tạm thời cứ lấy vùng 50-52 là hỗ trợ cái đã, buy thì cài sl 40,
    hôm nay nếu có về 47 thì bồi buy bắt lên sl 40; mất 40 thì canh bắt lại 1923- 15 sl1910

  • Đóng nến ngày hôm qua chắc nhiều ng đang canh Sell

  • Theo quan điểm riêng mình thì Gold sẽ có pha rút chân nến tuần khá mạnh để qua tuần đám đông buy fomo,

  • Qua tuần nếu có lên 50 giá thì tiếp tục Sell về lại điểm fibo 0.618 cho nó thừa 4 giá trả lại điểm test thiếu 4 giá cuối tháng 2
    ---
    Have a nice weekennd wth u
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.