GKFXPrimeVN

XAUUSD điều chỉnh - Cơ hội bán khi phá trend

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau thời gian dài XAUUSD đi trên đường xu hướng, tôi dự đoán lần này XAUUSD sẽ phá trend và tiếp tục điều chỉnh sâu hơn. Tuy nhiên anh em nên xem đây là điều chỉnh hơn là một xu hướng mới dài hạn. Các mức SL và TP có thể hiện trên hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.