NguyenThang33

Vàng - setup để short

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
SELL tại 1479
SL 1494
TP 1401

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.