Persephone_AM

Fibonacci Trading And Price Action

Giá xuống
Persephone_AM Cập nhật   
FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Thiết lập giao dịch trong ngày hôm nay của tôi bằng các mốc giá Fibonacci cùng hành động giá Price Action. Cùng chờ xem giá sẽ phản ứng trong ngày hôm nay ra sao?
Giao dịch được đóng thủ công:
Nhặt tiền thôi, Out lệnh cuối tuần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.