VietAnh79

Nhận định Vàng cuối tháng 8!

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sẽ tiếp tục mở rộng đà giảm?
1750$ là điểm tôi sẽ bán khống trên khung Daily! Với các mục tiêu 1700$ và 1680$.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.