GAMOFX

GOLD tăng

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
tín hiệu beartrap phản ứng rất tốt tại 1760 tạo kịch bản dài hạn vàng đi ngang trong biên độ 1760-1812
hiện tại sau khi hình thành 1 nhịp tăng mạnh sau tin lãi suất công bố hôm qua bởi FED, góc nhìn PTKT vàng có thể chững lại đi ngang đợi thêm tín hiệu hình thành đáy mới cao hơn rồi chinh phục những mức cản mới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.