SkytradeFx

SKYTRADEFX - XAUUSD - 29/10/2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tham khảo - Thông tin mang tính chất cảm nhận cá nhân

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.